FAMILIEBERICHTEN

Swa Van Weesenbeeck

09.11.1929 - 06.10.2019


partner van Simone De Laet


Rouwbrief
Condoleren

Leo Van Dam

14.07.1952 - 04.10.2019Rouwbrief
Condoleren

Jules Ceulemans

22.09.1945 - 01.10.2019


levenspartner van Sabine Huyghe

Rouwbrief
Condoleren

Jo Schiks

31.10.1932 - 09.09.2019


echtgenote van Fon van Berkel

Rouwbrief
Condoleren

Jef Janssens

03.01.1936 - 08.09.2019


echtgenoot van Margriet Van Naelten

Rouwbrief
Condoleren

Monique Huyvaert

29.09.1936 - 06.09.2019


weduwe van Rik Jacobs

Rouwbrief
Condoleren

Louis Geybels

15.04.1931 - 04.09.2019


echtgenoot van Chris Schaaf


Rouwbrief
CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.