FAMILIEBERICHTEN

Irma Van Mieghem

23.08.1924 - 16.07.2020


echtgenote van wijlen de heer Paul Vermeylen

Rouwbrief
Condoleren

Wackenier René

05.10.1933 - 11.07.2020


echtgenoot van Josephina Van Assche

Rouwbrief
Condoleren

Christiane Magnery

11.09.1943 - 07.07.2020


weduwe van Guido Wauters


Rouwbrief
Condoleren

Camiel Roggeman

04.03.1939 - 02.07.2020


echtgenoot van Marie-Louise Vervenne


Rouwbrief
CondolerenDe rouwberichten op deze website werden geplaatst met toestemming van de opdrachtgever.
Gelet op de brede toegankelijkheid van het medium internet en de eindeloze mogelijkheden van hergebruik van de daarop gepubliceerde gegevens voor eender welk doel, kan de persoon over wie informatie in de gepubliceerde rouwbrief werd opgenomen zonder zijn toestemming verzoeken de informatie over zijn persoon te verwijderen.